Corporate News

CDO Sari-Saring Delata Promo, Pakiskis at Manalo ng Sari-Sari Cab

Paano sumali:

 1. Bumili ng Sari-Sari Promo Pack sa alin mang accredited CDO Grocery Products Distributors nationwide. Ang bawat promo pack ay naglalaman ng tig-isang delata ng CDO Chunkisado 175g, CDO Karne Norte 150g, CDO Meat Loaf 150g at CDO Liver Spread 85g.
 2. Sa loob ng bawat promo pack ay mayroong scratch card. Ang bawat scratch card ay mayroong security code na hindi dapat kiskisin. Ito ay maaari lamang kiskisin ng CDO Representative.
 3. Kiskisin ang Scratch Card upang malaman kung ito ang winning card o hindi. Masasabing ito ang winning card kapag may tatlong larawan ng multi-cab. Ang bawat isang winning scratch card ay katumbas ng isang unit ng Sari-Sari Cab bilang premyo, kung saan mamimigay ng total of 15 Sar-Sari Cabs (Multi-Cabs).
 4. Ang mga nakakuha ng winning Scratch Card ay kailangang tumawag sa alin man sa CDO offices mula 9:00 AM hanggang 5:00 PM, Lunes hanggang Biyernes, kung saan kailangang sabihin nila ang kanilang pangalan, address at telephone number.
  • Metro Manila- (02) 294-1111
  • Pampanga- (045) 9630597
  • Pangasinan- (075) 523-1076
  • Cebu- (032) 346-2643
  • Bacolod- (034) 4348817
  • Iloilo- (033) 338-1383
  • Davao- (082) 297-5094
  • Cagayan De Oro- (088) 856-9375
 5. Sa mga iniwang numero ng nananalo, tatawagan ito ng CDO Marketing upang mapag-usapan ang iba pang contact details at mag-seset ng date, oras at lugar ng verification.
 6. Sa verification process, kailangan ang mga sumusunod:
  • Valid ID with picture (driver's license, passport, employee ID, etc.)
  • Winning scratch card kung saan ang scratch part ng Security Code ay hindi pa tinatanggal. Ito ay magiging invalid kapag ito ay tinanggal bago ang verification process.
 7. Kapag ang scratch card ay validated na ng CDO Representative, mag-iiwan ng photocopy ng valid ID with picture ang nanalo, ibibigay ang winning Scratch Card at mag-iiwan ng photocopy nito na may notation na ito ang winning scratch card at Official Winner Certificate bilang pagpapatunay na dumaan, nakapasa sa verification process ang may-ari ng winning scratch card, nakasaad din dito ang mga detalye, tulad ng address at iba pang contact details, kung saan ipapadeliver ang premyo.
 8. Ang mga premyo ay ipapadala sa pamamagitan ng door to door delivery sa nanalo.
 9. Bago tanggapin ang premyo, dapat muling ipakita ng valid ID with picture, ang authenticated photocopy ng winning scratch card at Official Winner Certificate na binigay ng CDO representative.

News Archives: